Illustration

SCION 8700 SQ GC-MS

Одноквадрупольний газовий мас-спектрометр

Illustration

SCION 8900 TQ GC-MS

Трьохквадрупольний газовий мас-спектрометр

Illustration

SepSolve BenchTOF2 

Часопролітний універсальний детектор для газової хроматографії